top of page
Lommedalen2©Andreas_Øverland_edited_edit

GODT Å LEVE I

LOMMEDALEN!

Foto: Andreas Øverland

Stiftelsen Lauvsprett tildeler stipender til almennyttige

tiltak i Lommedalen, samt en årlig personlig hederspris.

Årlige søknadsfrister er 1. mars for stipend og

1. oktober for hedersprisen.


Nyhet! Stipendstørrelsen er indeksjustert til 120 000 per prosjekt.

Tog_red.png

Stipendet skal tildeles allmennyttige tiltak til beste for innbyggere og organisasjoner i Lommedalen. 

Tennis_Red.png

Frivillige i Lommedalen som driver allmennyttig/frivillig virkomhet som kommer bygdas innbyggere til del.

396095504_1765230753992926_4809778475732982817_n.jpg

Se de flotte projektene vi har støttet, og bli inspirert av tidligere tildelinger og hederspriser.

KJENNER DU NOEN I LOMMEDALEN

SOM HAR EN GOD IDÉ, MEN

MANGLER MIDLER?

Tips dem om Stiftelsen Lauvsprett!

bottom of page