top of page
Lommedalen2©Andreas_Øverland_edited_edit

GODT Å LEVE I

LOMMEDALEN!

Foto: Andreas Øverland

Stiftelsen Lauvsprett tildeler stipender til almennyttige

tiltak i Lommedalen, samt en årlig personlig hederspris.

Årlige søknadsfrister er 1. mars for stipend og

1. oktober for hedersprisen

Tog_red.png
OM STIFTELSEN

Stipendet skal tildeles allmennyttige tiltak til beste for innbyggere og organisasjoner i Lommedalen. 

Tennis_Red.png
HVEM KAN SØKE

Frivillige i Lommedalen som driver allmennyttig/frivillig virkomhet som kommer bygdas innbyggere til del.

Hest.jpg
SLIK SØKER DU

Les mer om kriteriene for tildeling, og hvordan du kan søke om midler fra stiftelsen Lauvsprett.

KJENNER DU NOEN I LOMMEDALEN

SOM HAR EN GOD IDÉ, MEN

MANGLER MIDLER?

Tips dem om Stiftelsen Lauvsprett!

bottom of page