top of page

TIDLIGERE STIPENDMOTTAGERE

Prosjekter i 2022

Kasser til oppbevaring av utstyr

Lommedalen KFUK/KFUM Speidere

Støtte til utstyr til lokalt skiskytingstilbud

Lommedalens IL Skiskyting

Støtte til tidtakerutstyr

Lommedalen Idrettslag

Støtte til offentlig arrangement ifbm 100 jubileum

Lommedalen Vel

Prosjekter i 2021

Natursti langs Lomma

Aktiv i Lommedalen

Innredning av nytt servicebygg

Lommedalen Kjøre- og Rideklubb

Oppgradering av varmestua

Lommedalen Idrettslag

Rekruttering av nye golfere via juniorspillere

Bærum Golfklubb

Restaurering og utvikling av Vensåssetra

Vensåsseter A/L

Bygging av lekeplass

Haugsåsen Vel

Mindre reisestøtte pga COVID-bortfall av loppemarked

Lommedalen Skolekorps

Prosjekter i 2020

Oppgradering av oppgradering av ungdomsrom i kjelleren på kirken

Lommedalen Menighet

Anskaffelse av permanent Lavo ved kirken

Lommedalen KFUM/KFUK

Innkjøp av elektronisk piano til bruk på korets øvelser.

Lommedalen sangkor

Innkjøp av 2 horn til skolekorpsets bruk

Lommedalen Skolekorps

Tilskudd til tilbygg av varmestue i bakken

Lommedalen Idrettslag

Tilskudd til nytt utstyr til snøproduksjon i Eineåsen skianlegg

Snøproduksjonsgruppa Eineåsen Skianlegg

Prosjekter i 2019

Anskaffelse av leirtelt

Lommedalen KFUK/KFUM

Anskaffelse av notestativ

Lommedalen Skolekorps

Anskaffelse av basketballer

Lommedalen Basketball

Fotball bane på huseierforeningens område til allmen bruk

Haugsåsen Huseierforening

Tilskudd til undervarme til fotballbanen ved Lommedalen Skole

Lommedalens Idrettslag, Fotball

bottom of page